நாச்சியார் தே…யா கெட்டவார்த்தை ஏன் பேசப்பட்டது. இது முகம் சுளிக்கும் ஒரு பதிவு அல்ல நாம் யோசிக்க வேண்டிய பதிவு. தமிழனாக இதை பற்றி நாமும் சிந்திக்க வேண்டும். இதோ முழு அலசல்

Facebook Comments
(Visited 1 times, 1 visits today)

Please rate this

Leave a Reply