വസ്ത്രത്തിന്റെ ഇറക്കം അല്‍പ്പം കുറഞ്ഞ് പോയി………വേദിയില്‍ പാട്‌പെടുന്ന ബോളിവുഡ് നടിയുടെ വീഡിയോ”