கொய்யால இவல அடக்கமான பொன்னுன்ல நினைச்சோாம்

இந்த ஆட்டம் ஆடுரா ..எந்த ஊரு காரியா இருப்பா

அந்த ஆள் என்ன மனுஷனா இல்லை மிருகமா – 18 வயது மேல் உள்ளவர்கள் மட்டும் இதை கிளிக் செய்யவும்

 அந்த ஆள் என்ன மனுஷனா இல்லை மிருகமா – 18 வயது மேல் உள்ளவர்கள் மட்டும் இதை கிளிக் செய்யவும்

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here