பாண்டிய நாடு படத்திற்கு பிறகு மீண்டும் சுசீந்திரன் சார் இயக்கத்தில் நடிப்பது மகிழ்ச்சி. சந்திப், சூரி அண்ணன், ஹரிஷ் உத்தமன் என அனைவரிடமும் இந்த படத்தில் நடித்தது மகிழ்ச்சி எனவும் தெரிவித்தது.

இந்த படமும் சமூக அக்கரையுள்ள மற்றும் இரண்டு நண்பர்களுக்காக ஒரு கதை தான். இந்த படத்தில் அனைவரின் கதாபாத்திரமும் அழுத்தமாக இருக்கும்.

சுசீந்திரன் சார் என்னை உயர்த்தி பார்க்க ஆசைபடுகிறார். பாண்டிய நாடு பட்த்திற்கு பிறகு மீண்டும் சுசீந்திரன் சார் இந்த படத்தில் அழைத்தார் நானும் சென்றேன் அவர் சொன்னது போல் நடித்து கொடுத்தேன்.

பாண்டியநாடு படத்தை போல இந்த படமும் எனக்கு திருப்பு முனை

யாக அமையும்.

Facebook Comments
(Visited 1 times, 1 visits today)

Please rate this

Leave a Reply